Experiență în grădini de peste 25 de ani

Lucrăm împreună cu echipa noastră și colaboratori de încredere pentru a pune în practică atât proiecte simple cât și lucrări complexe, în spațiul public sau în privat. Toate astea ca să îți oferim un spațiu cât mai frumos, în care te poți relaxa și care e realizat la un standard ridicat în domeniu.

CALITATE 100% GARANTATĂ

Amenajările noastre sunt făcute de profesioniști certificați în domeniu. Proiectare gradini și consultanță pentru orice complexitate.

IDEI ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU ORICE LUCRARE

Beneficiază de expertiza noastră în domeniu. Amenajare gradina la standarde înalte.

GRĂDINI FĂCUTE CU GRIJĂ

Locurile pe care le creăm sunt special gândite pentru tine și cei care vor folosi spațiul.

PROIECTAREA GRĂDINII

Proiectarea grădinii este primul si cel mai important pas pe care trebuie să îl faci pentru conceperea si definirea spatiului verde.

Lucrează cu echipa noastră de arhitecți și vei avea un rezultat profesionist și exact cum ți l-ai dorit!

 
 
Previous slide
Next slide

Amenajare gradina

În urma proiectării spațiului ne ocupăm de procesul de amenajare a grădinii. Firma noastră supervizează amenajarea la fiecare pas pentru a ne asigura că lucrările sunt realizate la cele mai înalte standarde.

Previous slide
Next slide

Portofoliul nostru

De-a lungul timpului am lucrat cu o mulțim de clienți, atât pentru spații verzi de mare întindere cât și pentru grădini private.

Grada este consultant oficial al Casei Regale a României.

Afiliat al Asociației Peisagiștilor din România.

Contactează-ne la
office@diviziagrada.ro
0745 058 355

PRIVACY POLICY GD ATELIER PEISAGISTICA SRL

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GD ATELIER PEISAGISTICA SRL, demunimita in continuare “Compania”, in calitate de entitate romana de drept privat cu sediul in Bucuresti, Romania, prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in vederea mentinerii unei relatii optime cu dvs. In calitate de client si/ sau potentiali clienti da, si acolo unde este cazul, in vedere desfasurarii proceselor necesare negocierilor anterioare unui contract.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Comania prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal, in functie de calitatea dvs.:

 1. In masura in care dvs. aveti calitatea de reprezentant legal sau persoana de contact/ delegate al unuia dintre Clientii nostrii, vom prelucra numele si prenumele dvs.,  numarul de telefon de contact, adresa de mail profesionala si, acolo unde dvs. Sunteti desemnat si semnatar al contractului de prestari servicii, vom prelucra si CNP-ul dvs. alaturi de seria si numarul actului de identitate, aceste ultime informatii fiind necesare in procesul de contractare si facturare;
 2. In cazul in care dvs., in calitate de persoana fizica depuneti demersurile necesare negocierii si incheierii unui contract de prestari servicii cu Compania, vom prelucra despre dvs. numele si prenumele dvs., adresa personala de mail, numarul dvs. de telefon de contact, adresa locuintei/ spatiului pentru care se solicita serviciile Companiei, opiniile si preferintele dvs. in materie de amenajare peisagistica, preferinte florale si cromatice, preferinte culturale (aceste preferinte fiind prelucrate de catre Companie doar in masura in care dvs. le furnizati, informatia cu privire la acestea ne fiind stocata si doar consultata de catre Companie in masura in care dvs. o prezentati unui reprezentant al acesteia). De asemenea, in vederea incheierii si executarii contractului precum si in vederea desfasurarii procesului de facturare, Compania va prelucra si CNP-ul dvs. alaturi de seria si numarul actului dvs. de identitate;
 3. In cazul in care detineti calitatea de reprezentant legal/ delegat al unei institutii publice, clienta a Companiei, copia actului de identitate acolo unde prevederile legale aplicabile solicita Companiei colectarea acestui document in scopul respectarii anumitor conditii de forma sau de procedura privind contractarea si executarea contractului cu institutia/ autoritatea publica clienta.

SCOPURILE PENTRU CARE COMPANIA PRELUCREAZA DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date cu caracter personal listate in cadrul capitolului anterior sunt prelucrate de catre Companie in vederea aducerii la indeplinire a urmatoarelor scopuri:

 1. Nume, prenume, adresa de mail personala sau profesionala, numar de telefon de contact, CNP, serie si numar act de identitate, copia C.I acolo unde colectarea acesteia reprezinta o obligatie legala, opinii si preferinte, sunt colectate si prelucrate de catre Companie in vederea depunerii demersurilor necesare incheierii unui contract si, acolo unde procesul de negociere este finalizat prin vointa partilor de a contracta serviciile Companiei, in vederea incheierii si executarii contractului. Cu toate acestea, datele de identificare special precum CNP, serie si numar act identitate, nu sunt prelucrate de catre Companie mai devreme de  momentul demararii procesului de contractare a serviciilor sale de catre dvs. in calitate de client sau reprezentant legal/ delegat/ persoana de contact a clientului;
 2. Stabilirea conditiilor in care serviciile vor fi prestate;
 3. Stabilirea termenelor in cadrul carora serviciile vor fi prestate si a altor elemente necesare prestarii efective a serviciilor contractate;
 4. Contactarea dvs. in scopul negocierii si/ sau al executarii contractului;
 5. Facturarea serviciilor prestate in conformitate cu conditiile contractuale agreeate si semnate de catre dvs. in calitate de client sau reprezentant legal/ delegat al clientului;
 6. Apararea intereselor Companiei in fata instantelor competente, atunci cand relatia contractuala este infatisata in fata acestora din urma de catre una dintre parti;
 7. Arhivarea documentelor justificative precum contractul semnat intre parti, alte documente contractuale, procesele-verbale de receptie, facturile aferente serviciilor prestate.

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII

Categoriile de date cu caracter personal listate in cadrul primului capitol al prezentei informari sunt prelucrate de catre Companie in virtutea urmatoarelor temeiuri:

 1. Incheieierea si executarea contrcatului aplicabil pentru acele date cu character personal solicitate in vederea depunerii demersurilor necesare incheierii unui contract precum si in vederea incheierii si executarii acestuia in masura in care dvs. v-ati manifestat vointa de a contracta unul sau mai multe dintre serviciile Companiei;
 2. Obligatie legala aplicabil in acele situatii in care prelverile legale in vigoare si de care Compania este tinuta, stabilesc in sarcina acesteia din urma, obligatia de a colecta si prelucra anumite documente sau date cu caracter personal precum: Codul Fiscal si Codul de procedura Fiscal ace stabilesc in sarcina Comaniei ca si contribuabil roman, obligatia mentinerii in contabilitate si al arhivarii documentelor justificative pentru o perioada de 10 ani de la data eliberarii facturii. De asemenea, tot sub egida prezentului temei legal, compania prelucreaza copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor legali/ delegatilor institutiilor si autoritatilor publice contractante.
 3. Interes legitim aplicabil pentru operatiunile de prelucrare referitoare la opiniile si preferintele exprimate vuluntar de catre dvs., in calitate de client, cu privire la modalitatea in care caontractul trebuie sa fie executat, opinii si preferinte privind elemente de design peisagist, preferinte cromatice, culturale, familiale pe care dvs. le considerati relevante in procesul de executie al contractului si pe care Compania le prelucreaza in virtutea interesului sau legitim reprezentat de nevoia si interesul de business de a presta un serviciu calitativ si in concordanta cu cerintele clientului/ beneficiarului final al lucrarii/ serviciilor.

PERIOADA DE RETENTIE/ STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GD ATELIER PEISAGISTICA SRL prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara aducerii la indeplinire a scopurilor urmarite sau, acolo unde prevederile legale disting, pentru perioada necesara conformarii acestor prevederi legale. Prin urmare, in ceea ce priveste datele dvs. cu caracter personal, Compania a implementat perioade de retentive differentiate, in functie de scopurile fiecarei operatiuni de prelucrare precum si in functie de cerintele legale aplicabile. Astfel,:

 1. Pentru operatiunile de prelucrarea referitoare la incheierea si executarea contractului precum si pentru cele referitoare la apararea intereselor Companiei in fata instantelor competente fata de modalitatea in care contractul a fost executat de catre parti, datele dvs. cu character personal sunt prelucrate pentru o perioada de 3 ani de la data la care contractul a incetat din a isi mai produce efecte, data de la care termenul de prescriptive extinctive incepe sa curga si in cadrul caruia partile pot adresa pretentii una fata de cealalta;
 2. Pentru operatiunile de prelucrare referitoare la facturare si arhivare, datele dvs. cu caracter personal regasite in contractul dintre parti si in facturile eliberate de catre Companie in perioada executarii contractului, vor fi arhivate pentru o perioada de 10 ani de la data eliberarii ultimei facturi.

LOCATIA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre Companie in general in Romania, totalitatea documentelor pastrate in format fizic fiind arhivate in Romania. De asemenea, in scopul realizarii activitatii de contabilitate, Compania utilizeaza serviciile Soft Saga, entitate localizata in Romania care, in conformitate cu Politica proprie de confidentialitate, nu partajeaza datele cu caracter personal cu nicio terta persoana ( https://www.sagasoft.ro/politica-confidentialitate.php ).  Cu toate acestea, Compania utilizeaza serviciile Google Inc. (Ex. Gmail, Google Docs) in scopul negocierii contractului si al prezentarii ofertelor catre dvs. in calitate de client sau reprezentant legal/ delegat, motiv pentru care informatia regasita si utilizata in procesul de contractare si facturare este prelucrata si prin intermediul Google Inc. si al infrastructurii acestei entitati, infrastructura localizata in Statele Unite ale Americii. Astfel, datele dvs, cu caracter personal sunt transferate de catre GD Atelier Peisagistica SRL catre SUA, in scopul depunerii demersurilor necesare ofertarii si incheierii contractului la care dvs. urmati sa fiti sau sunteti deja parte. Transferul datelor dvs. cu caracter personal catre Google Inc, respectiv catre SUA este realizat in virtutea exceptiei legale prevazuta de catre art. 49 al Regulamentului UE 679/2016 care prevede posibilitatea realizarii unui astfel de transfer in masura in care acesta este necesar pentru executarea unui contract intre persoana vizata si operators au pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate.

DREPTURILE DVS CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CE VA APARTIN

Dreptul la Informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal efectuate de GD Atelier Peisagistica SRL. Acest drept va este aduse la indeplinire prin intermediul prezentului document precum si prin posibilitatea dvs. de a adresa o cerere catre GD Atelier Peisagistica SRL in vederea dobandirii mai multur informatii cu privire la operatiunile de prelucrare desfasurate de catre GD Atelier Peisagistica SRL si care va privesc;

Dreptul de Acces: aveți dreptul de a va accesa datele cu character personal prelucrate de catre GD Atelier Peisagistica SRL. Dacă suntem de acord că suntem obligați să vă furnizăm o copie a datelor dvs cu caracter personal, vă vom furniza gratuity aceste informatii. Înainte de a vă furniza datele cu caracter personal, vă putem solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunile dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem găsi datele dvs. personale si sa nu furnizam astfel de informatii unor persoane neautorizate;

Dreptul la Rectificare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să corectăm orice inexactitate în ceea ce priveste datele dvs cu caracter personal;

Dreptul la Ștergere: aveți dreptul să solicitați GD Atelier Peisagistica SRL fără întârzieri nejustificate, să vă șteargă datele cu caracter personal în următoarele situații:

  • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate initial de catre GD Atelier Peisagistica SRL;
  • Daca dvs. vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, acolo unde consimtamantul reprezinta temeiul legal in baza caruia datele dvs cu character personal au fost prelucrate de catre GD Atelier Peisagistica SRL;
  • Daca vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unor interese legitime și nu există motive legale întemeiate pentru a se continua prelucrarea;
  • Daca vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal bazate pe scopuri de marketing direct, care includ profilarea în măsura în care este legată de efectuarea unor activitati de marketing direct;
  • Daca datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Daca datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală de care GD Atelier Peisagistica SRL este tinuta.

Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați GD Atelier Peisagistica SRL să restricționeze prelucrarea în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

  • Acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată de dvs., pentru o perioadă care să permită GD Atelier Peisagistica SRL să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;
  • GD Atelier Peisagistica SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • Vă opuneți prelucrării bazate pe interese legitime, prelucrarea fiind restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale GD Atelier Peisagistica SRL prevalează intereselor dumneavoastră legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi din partea GD Atelier Peisagistica SRL datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către GD Atelier Peisagistica SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării bazate pe interesele legitime ale GD Atelier Peisagistica SRL. GD Atelier Peisagistica SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă responsabilă de protejarea datelor personale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Va puteti exercita oricare dintre drepturile de mai sus prin inaintarea unei ceri scrise la adresa de mail : salut@diviziagrada.ro, cu exceptia dreptului de a depune o plangere in fata Autoritatii indicate mai sus, plangere ce va trebi inaintata de catre dvs direct la adresa de contact a acestei Autoritati.